Now E 足球及連環娛樂組合
連環娛樂組合
 
隨時隨地收睇精彩猛片
連環娛樂組合
 
隨時隨地收睇精彩猛片
為您提供全天候影視娛樂。 月費低至$68即可收看精彩亞洲及歐美電影劇集,更可於服務期內觀看 Viu、ViuTV、 Now 新聞台、Now 直播台及 Now 財經台。每個Now E帳戶更可支援 2個不同裝置同時收看2套不同節目,一家大細都岩睇!
登記服務熱線 8118 3123
^須簽訂12個月承諾期
HBO GO的建議零售價為$68/月
承諾期內免費觀看以下內容