Now E 2022足球盛事通行證
Now E 2022足球盛事通行證
 
睇盡足球盛事全部 64 場 4K 賽事
Now E 2022足球盛事通行證
 
睇盡足球盛事全部 64 場 4K 賽事
四年一度足球盛事點可以錯過?
一個帳戶可以同時俾2個唔同裝置收睇,就算同時想睇兩場波都冇問題!
今次係首次冬季舉行嘅足球盛事,香港時間12點前開波的賽事有40場㗎!
只需選購指定5G服務計劃即可以$780收看64場4K精彩賽事!
Now E 2022足球盛事通行證優惠 – 條款及細則
^SUN Mobile客戶均可以$780購買通行證。每位客戶只可購買換領通行證1次。通行證將於2023年1月17日晚上23時59分59秒後自動終止。
 • Now E 2022足球盛事通行證 – 條款及條件
  1. Now E 2022足球盛事通行證(以下簡稱"通行證")(足球盛事)由電訊盈科媒體有限公司(「電訊盈科」)提供。您可於Now E 應用程式(「應用程式」)或Now E 網站 www.nowe.com(「網站」)以已獲取之適用兌換代碼或優惠代碼(「代碼」)兌換通行證(「訂購」)之訂購。代碼之有效期至2023年1月17日晚上23時59分59秒。您的訂購將於購買或兌換代碼後即時生效直至2023年1月17日晚上23時59分59秒。
  2. 您的訂購生效後,您便可於應用程式、網站或Now E Android TV盒收看64場 2022足球盛事直播及重温。
  3. 您的訂購包括64場 2022足球盛事賽事的 4K 直播及點播重溫。2022足球盛事賽事直播由2022年11月20日開始,2022年12月18日結束;2022足球盛事點播重溫則於相應之賽事直播後 24 小時內上架。您的訂購將於2023年1月17日晚上23時59分59秒終止。
  4. 您必須於2023年1月17日或之前於應用程式﹑網站或Now E Android TV 盒換領以激活通行證,逾期優惠代碼將無效,客戶不會獲取任何補償。
  5. 請注意,您通過此通行證收看的所有節目內容只限您於香港地區內使用及只供您的私人住宅觀看,不得作任何公開或商業用途放映或播放。
  6. 新移動通訊有限公司及電訊盈科不會就任何代碼失效或遺失及球賽延誤或停止播放等負責。
  7. 支援之裝置包括流動裝置:Apple iPhone 及 iPad(iOS / iPadOS)、Android 手機及平板電腦(Android OS)、華為手機及平板電腦(Harmony OS),Now E 僅支援上列流動裝置作業系統的最新版本及其前一個版本。電腦及網絡瀏覽器:Mac:macOS Big Sur 或之後版本(暫不支援iOS 應用程式)、Chrome、Safari、PC:Windows 10 或之後版本、Chrome Edge(Chromium 版本)智能電視及機頂盒:Now E Android TV 盒、Android TV(Android OS 8.0 或之後版本的Android TV 型號及機頂盒)、LG TV(WebOS 5.0 或之後版本的 LG TV(2020年及更新型號))、Samsung TV(Tizen OS 5.0 或之後版本的 Samsung TV(2019年或更新型號))Now E 也支援 AirPlay、Chromecast 和 HDMI。就支援裝置的要求可能不時作出更改。最終支援要求以 Now E 網頁 www.nowe.com 為準。
  8. 所有賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。所有賽事及體育活動日期及時間可能會不時變更,請參閱權利所有人及賽事主辦單位官方公佈。請務必須知電訊盈科並不能確保您所訂購Now E服務的頻道、節目及服務於訂購期內會持續播放或提供,及不對任何賽事及/或節目的未能供應或播放延遲承擔責任。
  9. 您使用通行證,即代表您已閱讀並同意接受本條款及條件、「Now E 2022足球盛事通行證條款及條件」、「Now E條款及條 件」、「Now E 用戶須知」及「Now E Android TV盒使用條款及條件」約束 。詳情請閱覽https://www.nowe.com/tnc/worldcup2022https://www.nowe.com/tnchttps://www.nowe.com/help/thingstoknowhttps://www.nowe.com/tnc/ tvbox
  10. 用戶須使用支援 4K 畫質的電視或電腦顯示器,及使用符合最低網絡連線速度要求(25 Mbps)的流動數據網絡或 LAN/ Wi-Fi 網絡,以便享受最佳觀賞體驗。請瀏覽https://www.nowe.com/tnc/plll 了解4K內容串流播放的裝置及系統要求。
  11. 此通行證不可用以換領現金,並不得退還及轉售,如有任何損毀亦不獲補發。
  12. 此通行證及Now E由電訊盈科提供。如就此通行證及Now E有任何爭議,電訊盈科將有最終決定權。